Tûnekirina insanekî; parastina dokrînekî nîne, kuştina însanekî  ye.